Trường học zero energy

Trường học năng lượng bằng không (zero energy) này đoạt giải thưởng kiến trúc của Quỹ Global Holcim năm 2012. Đây là một trường học công tại Los Angeles, Mỹ.

Zero Energy Building (được gọi là tòa nhà năng lượng bằng không (ZNE) hoặc tòa nhà năng lượng gần bằng không (NZEB): đối với các trường học xây theo concept này thì tổng năng lượng được sử dụng bởi tòa nhà hàng năm gần bằng lượng năng lượng tái tạo được tạo ra. Nó cũng thải ra ít khí thải nhà kính vào khí quyển hơn các tòa nhà thông thường.


Năng lượng, đặc biệt là điện và nhiên liệu sưởi ấm như khí đốt tự nhiên hoặc dầu nóng, rất tốn kém. Do đó giảm sử dụng năng lượng có thể tiết kiệm tiền của chủ sở hữu tòa nhà.


Những năng lượng này có lượng khí thải carbon cao. Do đó, giảm sử dụng năng lượng là một cách chính để giảm lượng khí thải carbon của tòa nhà.


Có thể áp dụng thêm vật liệu cách nhiệt, sử dụng bơm nhiệt thay vì lò nung, sử dụng cửa sổ kính hai lớp và thêm các tấm pin mặt trời lên mái nhà.