Báo chí

Tác động bất ngờ của không gian tới khả năng sáng tạo

Sự sáng tạo không hẳn là bẩm sinh mà hoàn toàn có khả năng được nuôi dưỡng. Một trong những yếu tố tác động tới sức sáng tạo nhiều nhất là không gian làm việc. (more…)

Chi tiết

Khám phá ” Không gian công nghệ” tại văn phòng Tomochain

Để thu hút những nhân tài trong lĩnh vực CNTT, Tomochain ngoài việc xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý, còn tạo ra môi trường làm việc đầy cảm hứng mang đậm tính “coder”. Hãy cùng “khám phá” văn phòng Tomochain, nơi những ý tưởng…

Chi tiết

Văn phòng sáng tạo – xu hướng văn phòng mới của doanh nghiệp

Theo Tạp chí Forbes, một không gian thoải mái, sáng tạo có thể tăng ít nhất 20% năng suất làm việc của nhân viên. Do vậy, ngày càng nhiều công ty chọn xu hướng thiết kế văn phòng sáng tạo cho doanh nghiệp mình. (more…)

Chi tiết
  • 1
  • 2