Thắc Mắc

Văn phòng 30m vuông có thiết kế được như vậy?

Văn phòng sáng tạo là một xu hướng thiết kế nội thất, đặc điểm của loại hình thiết kế này là tận dụng tối đa được không gian, mang lại cảm giác thoải mái và đảm bảo công năng, tính thẩm mỹ. Chính vì vậy, càng…

Chi tiết

Tôi chỉ có 10 nhân viên, có cần thiết làm Văn phòng sáng tạo không?

Bạn có càng ít nhân sự, những nhân sự đó lại càng là người chủ chốt (core team/Key-member) của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đảm bảo cảm hứng làm việc và sự gắn kết của đội ngũ lại càng quan trọng. Văn phòng sáng tạo…

Chi tiết

Tôi chỉ có 20 nhân viên, có cần thiết làm Văn phòng sáng tạo không?

Bạn có càng ít nhân sự, những nhân sự đó lại càng là người chủ chốt (core team/Key-member) của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đảm bảo cảm hứng làm việc và sự gắn kết của đội ngũ lại càng quan trọng. Văn phòng sáng tạo…

Chi tiết
  • 1
  • 2