Văn phòng Imagtor

Điều khiến chúng tôi được truyền cảm hứng đó là Imagtor là doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và ban lãnh đạo hỗ trợ hết sức cho người lao động, …

Chi tiết

Văn phòng TomoChain

Công trình được lựa chọn đăng trên trang bìa của Tạp chí Nhà Đẹp – Hội Kiến trúc sư Việt Nam – tháng 11/2018. Các KTS ICADVietnam đã học hỏi …

Chi tiết