• Tên dự án: Biệt thự anh Tuấn - Linh Đàm
  • Diện tích: 360m2
  • Thiết kế: KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Nguyễn Giỏi
  • Giám sát: KTS Nguyễn Tuấn Anh
  • Vị trí: Khu Tây Linh Làm - Hà Nội

Biệt Thự anh Tuấn – Linh Đàm

Các dự án khác