• Tên dự án: Agribank chi nhánh Trung Yên
  • Diện tích: 4500m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Bạch Duy Phương
  • Giám sát: Kỹ sư Nguyễn Duy Kiên
  • Vị trí: 17T4 Hoàng Đạo Thúy - Q.Thanh Xuân - Hà Nội

Agribank
chi nhánh
Trung Yên

Các dự án khác