• Tên dự án: Biệt thự chị Nhung - Quảng Ninh
  • Diện tích: 600m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Phạm Văn Ngọc
  • Vị trí: Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Biệt thự chị Nhung – Quảng Ninh

Các dự án khác