• Tên dự án: Khách sạn Bắc Ninh
  • Diện tích: 660m2
  • Thiết kế: KTS NguyễnTuấn Anh, KTS Quang Duy
  • Giám sát: Kỹ sư Hà Ngọc Minh
  • Vị trí: Phố Nguyễn Cao - tỉnh Bắc Ninh

Khách sạn Bắc Ninh

Các dự án khác