• Tên dự án: Biệt thự anh Hải - Long Biên
  • Diện tích: 620m2
  • Thiết kế: KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Quang Duy, KTS Nguyễn Giỏi
  • Vị trí: Cổ Linh - Long Biên

Biệt thự anh Hải – Long Biên

Các dự án khác