• Tên dự án: Nhà hàng Steam box
  • Diện tích: 770m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Nguyễn Giỏi
  • Giám sát: Kỹ sư Hà Ngọc Minh
  • Vị trí: 15-17 Hàng Cót, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Steam box

Các dự án khác