• Tên dự án: Nhà mẫu An Khánh
  • Diện tích: 1100m2
  • Thiết kế: KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Phạm Ngọc
  • Vị trí: Khu đô thị Nam An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Nhà mẫu An Khánh

Các dự án khác