• Tên dự án: Nhà riêng anh Dũng - Nguyên Hồng
  • Diện tích: 660m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh
  • Vị trí: Phố Nguyên Hồng - Q.Ba Đình - Hà Nội

Nhà riêng anh Dũng – Nguyên Hồng

Các dự án khác