• Tên dự án: Tòa nhà Sudico
  • Diện tích: 550m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh
  • Vị trí: Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Văn phòng
tòa nhà Sudico

Các dự án khác