• Tên dự án: Trụ sở Agribank - Chi nhánh Hà Tây
  • Diện tích: 7000m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh
  • Giám sát: Kỹ sư Hà Ngọc Minh
  • Vị trí: Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội

Agribank – Chi nhánh Hà Tây

Các dự án khác