• Tên dự án: Trường mầm non Chân Trời Mới - New Skyline Montessori
  • Diện tích: 300 m2
  • Thiết kế: KTS Hồ Văn Anh Tuấn
  • Vị trí: 14/176 Phan Chu Trinh, Thành phố Huế

Trường mầm non Chân Trời Mới – New Skyline Montessori

Các dự án khác