• Tên dự án: Văn phòng Imagtor
  • Diện tích: 500 m2
  • Thiết kế: KTS Đỗ Thu Hương, KTS Đào Thị Yến
  • Giám sát: Kỹ sư Hà Ngọc Minh
  • Vị trí: Tầng 3, số 14 Nguyễn Cảnh Dị, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Văn phòng Imagtor

Điều khiến chúng tôi được truyền cảm hứng đó là Imagtor là doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và ban lãnh đạo hỗ trợ hết sức cho người lao động, trong đó gần 50% là người khuyết tật. ICADVietnam đã sáng tạo cột thô cứng thành thân cây và sơn trên trần tạo hình tượng các tán lá cây.

Các dự án khác