• Tên dự án: Tòa nhà VMS - Mobiphone Tower
  • Diện tích: 920m2
  • Thiết kế: KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh
  • Vị trí: Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tòa nhà VMS – Mobiphone Tower