Hội sở MB Bank

  • Địa chỉ

    Số 21 Phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Diện tích

    2000m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Phạm Ngọc

Other project

Văn phòng MISA

View more

Văn phòng VMG

View more

Dự án The Golf Hub

View more

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

View more