Tòa nhà Sudico

  • Địa chỉ

    Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Diện tích

    550m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh

Other project

Văn phòng MISA

View more

Văn phòng VMG

View more

Dự án The Golf Hub

View more

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

View more