Tòa nhà VMS – Mobiphone Tower

  • Địa chỉ

    Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Diện tích

    920m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh

Other project

Văn phòng MISA

View more

Văn phòng VMG

View more

Dự án The Golf Hub

View more

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

View more