Văn phòng Agribank – chi nhánh Hà Tây

  • Địa chỉ

    Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội
  • Diện tích

    7000m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh

Other project

Văn phòng MISA

View more

Văn phòng VMG

View more

Dự án The Golf Hub

View more

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

View more