Maru Ichi – dự án nhà nổi chi phí thấp cho vùng bão đồng bằng sông Cửu Long

Dự án này đoạt giải Nhì cuộc thi kiến trúc Spec Go Green 2018 hạng mục Công trình đóng góp nhiều cho xã hội. Dự án mở ra cơ hội cho đồng bào vùng lũ trong việc đối phó với thiên tài, giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương và đẩy mạnh sinh kế – du lịch sinh thái.

Nhóm dự án gồm ThS, Kiến trúc sư trưởng Hồ Văn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Tô Diệu Liên và Giám đốc dự án, MBA Nguyễn Phương Anh (từ văn phòng ICADVietnam).