Xu hướng văn phòng 2019 (phần tiếp theo)

Khi mà các doanh nghiệp cạnh tranh nhau trong việc tuyển dụng nhân tài và nhân viên ngày càng đánh giá cao việc làm với các doanh nghiệp phù hợp với giá trị cốt lõi của họ thì sự chân thật, những đáp ứng cơ bản và môi trường làm việc tốt trở thành những yếu tố rất quan trọng.

  1. Sự chân thật

2. Trở về những điều căn bản

3. Môi trường tốt

Nguồn: workdesign