Agribank – chi nhánh Trung Yên

  • Địa chỉ

    17T4 Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Diện tích

    4500m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Bạch Duy Phương

các dự án khác

Văn phòng MISA

Xem thêm

Văn phòng VMG

Xem thêm

Dự án The Golf Hub

Xem thêm

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

Xem thêm