Hội sở MB Bank

  • Địa chỉ

    Số 21 Phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Diện tích

    2000m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Phạm Ngọc

các dự án khác

Văn phòng MISA

Xem thêm

Văn phòng VMG

Xem thêm

Dự án The Golf Hub

Xem thêm

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

Xem thêm