Tòa nhà Sudico

  • Địa chỉ

    Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Diện tích

    550m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh

các dự án khác

VĂN PHÒNG SYNNEX FPT

Xem thêm

VĂN PHÒNG FPT SOFTWARE – TÒA NHÀ FPT 17 DUY TÂN

Xem thêm

VĂN PHÒNG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VIETTEL

Xem thêm

VĂN PHÒNG LA VIE

Xem thêm

VĂN PHÒNG VMG

Xem thêm

VĂN PHÒNG IMEDIA

Xem thêm

VĂN PHÒNG MISA

Xem thêm

Văn phòng OJT (Nhật Bản)

Xem thêm

VĂN PHÒNG TOMOCHAIN

Xem thêm

VĂN PHÒNG IMAGTOR

Xem thêm

VĂN PHÒNG FPT SOFTWARE

Xem thêm