Tòa nhà Sudico

  • Địa chỉ

    Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Diện tích

    550m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh

các dự án khác

Văn phòng MISA

Xem thêm

Văn phòng VMG

Xem thêm

Dự án The Golf Hub

Xem thêm

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

Xem thêm