Tòa nhà trụ sở chính Tổng công ty Sông Đà

  • Địa chỉ

    Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Diện tích

    4000m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Phạm Ngọc

các dự án khác

Văn phòng MISA

Xem thêm

Văn phòng VMG

Xem thêm

Dự án The Golf Hub

Xem thêm

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

Xem thêm