Tòa nhà VMS – Mobiphone Tower

  • Địa chỉ

    Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Diện tích

    920m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Nguyễn Tuấn Anh

các dự án khác

Văn phòng MISA

Xem thêm

Văn phòng VMG

Xem thêm

Dự án The Golf Hub

Xem thêm

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

Xem thêm