Văn phòng Astec

  • Địa chỉ

    Số 69 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Diện tích

    600m2
  • Người thực hiện

    KTS Lê Thái Lai, KTS Đỗ Thu Hương, KTS Nguyễn Tuấn Anh, KTS Phạm Ngọc

các dự án khác

Văn phòng MISA

Xem thêm

Văn phòng VMG

Xem thêm

Dự án The Golf Hub

Xem thêm

Văn phòng La Vie thuộc tập đoàn Nestle

Xem thêm