07
12-2021

Văn phòng công nghệ thu hút được nhân lực Millennials

Sau đại dịch, xu hướng làm việc từ xa (tại gia) càng được ưa chuộng. Nhiều công ty nhận thấy tiềm năng của môi trường làm việc từ xa (tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng mà vẫn duy trì năng suất nhân viên) Để làm quen với môi trường làm việc từ xa Hệ ... Read more