Giải thưởng Spec Go Green 2018

ICADVietnam tham dự giải thưởng Spec Go Green 2018 với công trình văn phòng xanh của công ty Nhật bản OJT.

Xin mời các bạn xem video ở đây.