Tôi chỉ có 10 nhân viên, có cần thiết làm Văn phòng sáng tạo không?

Bạn có càng ít nhân sự, những nhân sự đó lại càng là người chủ chốt (core team/Key-member) của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đảm bảo cảm hứng làm việc và sự gắn kết của đội ngũ lại càng quan trọng. Văn phòng sáng tạo là thứ giúp bạn duy trì liên tục những điều này mà không tốn quá nhiều chi phí.