150+

Dự án

15.000+

m² mặt bằng

Báo chí nói gì về ICADVIETNAM

Tác động bất ngờ của không gian tới khả năng sáng tạo

Xem thêm

Đầu tư cho văn phòng sáng tạo là sự đầu tư không bao giờ lỗ!

Xem thêm

Văn phòng sáng tạo - xu hướng văn phòng mới của doanh nghiệp

Xem thêm

Khám phá "không gian công nghệ" tại văn phòng Tomochain

Xem thêm