Park 10 Times City – Hà Nội

  • Địa chỉ

    Hà Nội
  • Phạm vi công việc

    Thiết kế & Thi công
  • Năm hoàn thành

    2019
0/5 (0 Reviews)

các dự án khác

Mrs. Ngọc – Hà Nội

Xem thêm

Mr. Phương – Hà Nội

Xem thêm

Mr. Dũng – Hà Nội

Xem thêm

Mr. Trường – Hà Nội

Xem thêm

Mr. An – Hà Nội

Xem thêm

Mr. Hải – Hà Nội

Xem thêm

Mrs. Hoa – Vinhomes Metropolis Hà Nội

Xem thêm

Mr. Lai – Mandarin Garden Hà Nội

Xem thêm

Imperia Garden – Hà Nội

Xem thêm

Mr. Khanh – Hà Nội

Xem thêm

Park 10 Times City – Hà Nội

Xem thêm

The Pride – Hà Nội

Xem thêm