ICADVietnam ký thoả thuận hợp tác với Vinasa

Ngày 06 Tháng 12, 2021

Ngày 4/03/2020 tại văn phòng VINASA tại Hà Nội, ICADVietnam và VINASA đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

VINASA là Hiệp hội các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin thông qua chương trình VINASA Connect, chương trình kết nối các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng là những Hội viên của VINASA.

Thông qua thoả thuận này, ICADVietnam sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế và thi công nội thất, xây dựng công trình, có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và thi công nội thất văn phòng cho các công ty trong mảng IT/công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho Hội viên VINASA.

Rate this post