HYBRID WORKING – MICROSOFT HYBRID OFFICE TOUR

HYBRID OFFICE đang là xu hướng thiết kế văn phòng nổi bật trong thời kỳ hậu Covid. May mắn được tham gia chuyến “Tham quan văn phòng Hybrid của Microsoft” do CSMO Vietnam tổ chức, ICADVietnam đã có cái nhìn chân thực hơn về văn phòng Hybrid